„Velice oceňuji ochotu a rychlost, která mi velmi pomáhá při vyřizování všech administrativních záležitostí ohledně hypotéky. Bez této pomoci by pro mne bylo velmi obtížné ohlídat si včasné a bezchybné vyřízeni všech administrativních kroků spojených s hypotékou. Také oceňuji, že je pan Vozák ochoten poradit i s věcmi, které s hypotékou ani nesouvisí.